Av Lennart Hasselteg

Denna bok är en noggrann genomgång
av den sista tidens förlopp enligt Bibeln.
Boken är tydligt upplagd, och kan med fördel fungera som ett bibelstudium och
är därmed lätt att följa.
Även judendomen behandlas, och kopp-
lingen mellan judendom och kristendom
tydliggörs.


Boken kostar 120 kronor

I denna bok beskrivs händelseutvecklingen hos de semitiska folken (araber och judar) under många år, och författaren har även rest i området.
Han är väl insatt i de båda folkens historia fram till idag, vilket denna bok visar.
Den politiska situationen under drygt 100 år ges stort utrymme, och sätts i kontext som få böcker tidigare gjort.


Boken kostar 220 kronor