"Kan Abrahams Barn Samsas" av Lennart Hasselteg

"Ny faktabok som tar upp den politiska utvecklingen i
Mellanöstern sedan slutet av 1800-talet.
De två brödrafolkens historia, araber och judar, skildras
ingående och sätts i kontext till konflikten på ett sätt få
böcker tidigare gjort.”

Kan också köpas av författaren

pris: 219 kr + frakt,

eller via förlaget bod.se